ÇOĞUL MEDYA

TOPLULUK MEDYASI

ÇOĞUL MEDYA ANSİKLOPEDİSİ


Çoğul Medya Ansiklopedisinin topluluk medyası ansiklopedi maddelerinde, farklı toplulukların en başından günümüze kadar genelde medya tarihleri ele alınmakta ve konuyla ilgili güncel ve güvenilir bazı bilgiler özet olarak verilmektedir.

Ayrıca farklı toplulukların medyalarıyla ilgili kısa ansiklopedi maddelerinde, 1990 öncesinde ve İstanbul’un dışına taşacak şekilde, genel bilgilere yer veriliyor.

Akademisyen veya olmayan araştırmacılardan gelecek düzeltme, çıkarma, ekleme ve her türlü değişiklik önerileri doğrultusunda topluluk medyası ansiklopedi maddeleri sürekli bir şekilde niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilecektir. Elbette bu sayede, ansiklopedi maddelerin sayısı da sürekli artacaktır.

Okuyucuların sürekli katkısı sayesinde proje ekibi tarafından yayına hazırlanan bu maddelere eşlik edecek olan imzalı araştırmacı yazıları, konunun uzmanı araştırmacılar tarafından kaleme alınmaktadır.